Чинники, що впливають на формування правосвідомості в Україні

У статті проаналізовано основні чинники, що впливають на процес становлення правосвідомості, виокремлено позитивні та негативні тенденції, проаналізовано ознаки, види та особливості формування на сучасному етапі державотворення. Авторкою здійснено історичну ретроспективу визначення правової природи правосвідомості. Зокрема, визначено, що до основних сфер, які впливають на розвиток правосвідомості, належать право, політика, економіка та релігія.