Держава в системі суб’єктів цивільного права України

Держава займає відповідне місце в системі суб’єктів цивільного права. Оскільки, реалізації інтересу фізичної особи, досягається її індивідуальними діями, шляхом об’єднання осіб або поєднанням капіталу, що призводить до створення самостійної юридичної конструкції в цивільному праві, яка стає фікцією саме фізичної особи. Основна мета роботи полягає в аналізі питань щодо держави в системі суб’єктів цивільного права України. Автором доведено, що оскільки держава – це союз інтересів осіб, об’єднаних в єдиний соціальний організм з метою забезпечення їх реалізації, то юридична особа логічно синтезує в собі не тільки ознаки присутні корпорації, але й ознаки, які присутні державі як суб’єкту права. Автором наводено аргументацію про те, що держава, в якості суб’єкта цивільного права, не може мати самостійного статусу. Через співвідношення конструкції держави та юридичних осіб стверджується єдність природи їх формування в приватному праві. Природня дефектність дієздатності держави унеможливлює реалізацію її суб’єктивних цивільних прав та виконання юридичних обов’язків в інший спосіб, ніж встановлений для виконання нею публічно-правових функцій, тобто через органи державної влади. Така модель відносин між державою та юридичними особами публічного права вписується в конструкцію інституту представництва. Розкривається правоздатність держави, обґрунтовується її універсальний характер. Наводяться аргументи на користь спеціальної правоздатності органів державної влади за цивільним законодавством України.