Державне управління в системі освіти: теоретичні та методичні підходи та практичні рекомендації

У статті проведено аналіз перспектив підвищення ефективності державного управління в освіті. Насамперед, було проаналізовано поняття «державне управління», визначено його відмінності та схожість з поняттям державного управління. Було визначено перспективу вивчення процесів державного управління навчальним процесом, враховуючи його орієнтацію на суспільні потреби та орієнтований на людину підхід. Поняття державного управління теоретично позначається як сукупність процесів управління державними системами з метою забезпечення цілей сталого розвитку шляхом реалізації функцій організації, виконання, порядку та контролю. Ці функції схематично представлені та описані в статті. Для продовження аналізу були визначені тенденції розвитку системи освіти в Україні та за кордоном. Проаналізовано проблемні аспекти та визначено перспективи їхнього виправлення. Водночас, було встановлено, що основними процесами, які потребують вдосконалення системи державного управління в освіті, є організаційні, фінансові, репутаційні та цифрові процеси. Був розроблений алгоритм підвищення ефективності впровадження процесів державного управління освітніми процесами з урахуванням основних вимог суспільства до системи освіти

Doi: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.132-139