Детермінація насильницької злочинності

Наукова стаття присвячена питанням детермінації насильницької злочинності, яка розглядається через аналіз конкретних умов життєдіяльності людей та причин їх зміни. Аналізується взаємозв’язок основних чинників в Україні, під впливом яких виникає феномен насильства та вчинюються насильницькі злочини. Розглянуті найбільш вагомі чинники детермінації насильницької злочинності, що існують у сімейно-побутовій та соціальній сферах суспільного життя.