Деякі аспекти судового захисту сімейних прав та інтересів

Наукова стаття присвячена деяким аспектам судового захисту сімейних прав та інтересів. На сучасному етапі розвитку суспільства одним із пріоритетних напрямів державної політики в Україні є захист сімейних прав та інтересів. Досягнення цієї мети забезпечується за допомогою різних правових засобів, серед яких особливе місце посідає судовий захист. У зв’язку із дублюванням переліку способів судового захисту у сімейному та цивільному законодавстві України, однією із проблем, яка привертає увагу, є співвідношення способів цивільно-правового і сімейно-правового захисту, а також з’ясування можливості застосування актів цивільного законодавства до регулювання сімейних відносин. Відтак, метою цієї наукової статті є аналіз проблемних аспектів сімейно-правового та цивільно-правового регулювання способів судового захисту сімейних прав та інтересів. В результаті проведеного дослідження обґрунтовано, що єдиною обов’язковою передумовою встановлення правовідношення за рішенням суду є попереднє встановлення судом відповідного юридичного факту як підстави виникнення, зміни чи припинення правовідношення. З огляду на це, суд, за винятком справ про усиновлення, а також про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя, здійснює захист сімейних прав та інтересів у порядку окремого провадження не шляхом встановлення правовідношення, а у спосіб підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, які є підставою його виникнення, зміни чи припинення. Встановлено, що регламентація законодавцем таких особливих способів судового захисту сімейних прав та інтересів, як встановлення правовідношення та його анулювання, зумовлена особливою юридичною природою сімейних правовідносин, що водночас не виключає можливості «субсидіарного застосування» для захисту прав та інтересів їх суб’єктів нерегламентованих сімейним законодавством способів цивільно-правового захисту (визнання права та визнання правочину недійсним)

Doi: 10.37635/jnalsu.27(1).2020.71-83