Дискусійні питання встановлення відповідальності за проступок

Розглядаються питання обґрунтування доцільності впровадження проступку, а також основні концептуальні положення норм матеріального і процесуального права про проступок.