До питання правових гарантій працівникам при масовому вивільненні

Статтю присвячено дослідженню важливої та актуальної на сьогодні для України проблеми масового вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, а саме правовим гарантіям працівникам при масовому вивільненні. Досліджено правові категорії «гарантії», «юридичні гарантії», «гарантії трудових прав та свобод працівника». Надано авторське визначення терміна «юридичні гарантії трудових прав  при масовому вивільненні працівників». Зроблено висновок, що юридичні гарантії для вивільнених працівників відіграють визначальну роль в їх подальшому соціально-трудовому становленні у сфері реалізації праці та спрямовані на врегулювання матеріальної й моральної сторони вивільнення працівників в Україні.