До питання правової природи інституту приватного обвинувачення в кримінальному процесі

У статті обґрунтовується теза стосовно неоднорідності властивостей, що характеризують інститут приватного обвинувачення у кримінальному процесі. Зокрема, поряд із характеристиками форми такого явища (тобто його кримінальними процесуальними ознаками) пропонується виділяти характеристики, що пояснюють причини існування вказаного феномену. Розкриттю останніх, з урахуванням новацій КПК 2012 р., правозастосовної практики та результатів соціологічних досліджень автора, і присвячена дана стаття.