До питання про предмет права соціального забезпечення

Встановлено, що предметом права соціального забезпечення є система суспільних відносин щодо задоволення першочергових і найнеобхідніших потреб тих громадян та їх сімей, які з об’єктивних, визнаних суспільством (державою) поважних причин опинились у складних (здебільшого негативних) життєвих ситуаціях, шляхом надання їм допомоги в різних організаційно-правових формах. При розробленні законодавчих актів, які регламентують соціальну сферу, а також при обґрунтуванні включення тих чи інших відносин до предмета права соціального забезпечення потрібно виходити з того, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, її відповідальність перед людиною.