До питання виплати заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом мінімального розміру

Стаття присвячена питанням, пов’язаним з оплатою праці працівників. Аналізуються законодавство та погляди науковців щодо цього питання. Наголошується на обов’язку керівника своєчасно виплачувати заробітну плату та в розмірах, не нижчих від установлених законом.