Договірний механізм міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в арктичному регіоні

Проаналізовано зміст універсальних і регіональних міжнародних договорів‚ які регулюють діяльність держав в арктичному регіоні, на основі сучасних праць вітчизняних і зарубіжних юристів-міжнародників та юридичних документів. У цілому вони становлять договірний механізм міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в Арктиці. Запропоновано авторську класифікацію регіональних міжнародних «арктичних договорів» у рамках двостороннього співробітництва та визначення поняття «договірний механізм міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в арктичному регіоні». Досліджено‚ зокрема‚ систему міжнародних договорів‚ які регулюють відносини в арктичному регіоні‚ як важливу складову «арктичного права».