Допит малолітніх та неповнолітніх свідків у кримінальному провадженні: актуальний стан та перспективи удосконалення

Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю удосконалення процедури отримання відомостей, які надаються під час допиту малолітніми та неповнолітніми свідками щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, із забезпеченням якнайкращого дотримання інтересів дітей. При проведенні дослідження авторами використовувались філософські, загальнонаукові та спеціальнонаукові методи пізнання, які дали можливість провести детальний аналіз процедури допиту малолітніх та неповнолітніх свідків на стадії судового розгляду. З метою розроблення наукових пропозицій щодо удосконалення законодавчого врегулювання проведення допиту малолітніх та неповнолітніх свідків під час судового розгляду визначено принципи правосуддя дружнього до дитини, що повинні бути дотримані під час проведення такої процесуальної дії, а також гарантії, визначені у КПК України та спрямовані на реалізацію міжнародних стандартів забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні. Констатовано, що визначення на законодавчому рівні вимог, які ставляться окремо до педагога, психолога та лікаря, що беруть участь у допиті малолітніх або неповнолітніх свідків, а також порядку залучення таких осіб судом та органом досудового розслідування, значно б покращило якість надання необхідної допомоги неповнолітнім свідкам та відповідало б міжнародним стандартам. Проведено аналіз міжнародного досвіду в частині запровадження інституту представництва під час судового розгляду попередньо записаних показань малолітніх та неповнолітніх свідків. Встановлено, що запровадження такого інституту є абсолютно виправданим та таким, що матиме виключно позитивний ефект як для малолітніх та неповнолітніх свідків, так і для процесу доказування, і може бути імплементованим у національне законодавство. Розроблено наукові пропозиції щодо удосконалення законодавчого врегулювання проведення допиту малолітніх та неповнолітніх свідків під час судового розгляду

Doi: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.268-276