Дослідження проблеми тлумачення нормативно-правових актів у працях дореволюційних учених

У статті автор досліджує стан теоретичної розробки питання тлумачення нормативно-правових актів у працях учених-юристів до 1917 р. Окрему увагу приділено працям М. А. Гредескула та Є. В. Васьковського, звернено увагу на відмінності в їхніх поглядах. Зроблено висновки, що дореволюційними вченими було закладено міцне теоретичне та методологічне підґрунтя для подальшої розробки проблематики тлумачення у радянський і пострадянський періоди.