Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського

Проаналізовано публіцистичні статті, брошури, промови і спогади М. С. Грушевського 1917–1926 рр., в яких Голова УЦР викладав своє бачення проблем формування вищого представницького органу влади в Україні 1917–1918 рр., його законотворення, перспектив представницької демократії в Українській Народній Республіці. Доведено, що, попри народницькі й соціалістичні погляди, М. С. Грушевський розвивав основні принципи парламентаризму, дав влучні оцінки сучасних йому європейських парламентів, критично оцінював досвід Центральної Ради, її роль у творенні правової й політичної системи Української Народної Республіки.