Досвід спеціалізації господарської (комерційної) юрисдикції в Україні та Західних країнах

У статті визначено основні історичні та порівняльно-правові аспекти виникнення та існування комерційних (господарських) судів у європейських країнах, США та Україні. Наводяться чинники усталеної тенденції до розширення спеціалізації судів щодо вирішення економічних спорів, адже поширеність системи спеціалізованого судочинства у справах економічного характеру в світі обумовлюється потребами розвитку економіки та окремою увагою держав до стимулювання оперативного та фахового вирішення певних категорій спорів. Йдеться про економічне правосуддя, яке може ґрунтуватися на спеціальній судовій компетенції щодо загалом господарських спорів або стосуватися однієї чи кількох категорій економічних справ. Підкреслюється доцільність існування та розвитку бізнесових та комерційних судів, рішення яких є більш якісними у порівнянні зі звичайними. Наголошується на актуальності існування арбітражних судів, створення яких було обумовлене активізацією підприємницької діяльності недержавного сектору економіки, а також необхідністю захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання публічного сектору економіки в умовах реформування та ринкових перетворень. Досвід функціонування спеціалізованих комерційних судів Європи та господарських судів України засвідчує, що їх існування повністю відповідає європейському досвіду розбудови судових органів. Зроблено висновок, що усунення спеціалізації з розгляду господарських справ в Україні не відповідає європейським стандартам у судочинстві, несе загрозу депрофесіоналізації судової діяльності та дестабілізації юридичної практики у сфері економіки