Двопалатний парламент: правова ретроспекція формування класичної доктрини і моделі

У статті досліджується модель двопалатної організації парламенту як  предмет вивчення правової науки і практика функціонування вищого представницького і законодавчого органу державної влади. Автор звертається до класичних правових доктрин минулого, зокрема до обґрунтування ідеї бікамералізму в американській політико-правовій думці.