Джерельна база порівняльного історико-правового дослідження: питання методики

Специфіка джерел, що застосовуються у компаративному історико-правовому дослідженні відіграє важливе значення у розвитку права. Тому основна мета роботи полягає у вивченні джерельної бази порівняльного історико-правового дослідження. Автором досліджуються підстави класифікації історичних джерел залежно від ідеалістичного та матеріалістичного поглядів на історичний процес, наводиться оптимальна класифікація історичних джерел на типи і види. Виходячи з потреб методики порівняльного історико-правового аналізу, автором була проведена систематизація всіх письмових джерел на історико-правові документи й інші історичні джерела. У роботі розкрито специфіку історико-правового документу. Автором проаналізовано класифікацію вітчизняних письмових історичних джерел Л. М. Пушкарьова, наведено висновки про можливість її застосування під час формування джерельної бази компаративного історико-правового дослідження. Для прикладу, при застосуванні методичних рекомендацій наводиться систематизація письмових історичних джерел порівняльного історико-правового дослідження інституту міжнародних суддів, створеного у Російській імперії за судовою реформою 1864 р.