Філософія права у Львівському університеті імені Івана Франка у післявоєнний період (1946–2016)

У статті стисло висвітлено стан і розвиток досліджень та викладання у Львівському університеті проблем філософсько-правової науки протягом 70 років після закінчення Другої світової війни. Особливу увагу приділено характеристиці таких до-
сліджень у незалежній Україні. Показано, що основним їх предметом є проблеми загального праворозуміння (у тому числі юснатуралістичного), а також основоположних прав людини.