Формування правової культури фахівців туристської сфери

У статті проведено аналіз стану проблем закордонної та вітчизняної системи підготовки фахівців туристської сфери, роль правової культури в підготовці туристських кадрів. Метою даної статті є формування правової культури через організацію навчального процесу для майбутніх фахівців туризму. Визначена динаміка підходів до підготовки фахівців туристської сфери та чинників сучасної перспективної, інноваційної та творчої діяльності. Розглянуто особливості туристської сфери та туристської освіти. Досліджено досвід підготовки фахівців у провідних туристських школах світу, вивчення зарубіжних програм і основних моделей навчання та доцільність його використання у практиці вітчизняних освітніх закладів туристського профілю. Обгрунтовано ідеї та системи забезпечення неперервності туристської освіти від початку до завершення службової кар'єри. Окрему увагу приділено трьом основним принципам реалізації вищої освіти (доступність, рівність можливостей, врахування різноманітності). Проаналізовано специфіку ефективності професійної діяльності туристського сектору та його взаємозв’язок з туристською професійною підготовкою висококваліфікованих фахівців, здатних конкурувати на ринку сфери послуг. Проаналізовано основні підходи до формування та етапів розвитку туристської освіти як в Україні так і в інших європейських країнах. Опрацьовані наукові праці з проблем туристської справи, зроблені висновки для використання вищезазначеного досвіду. Окреслено пріоритетні сучасні завдання організаційно-педагогічної роботи в туризмі. Проаналізовано специфіку ефективності професійної діяльності туристського сектору та його взаємозв’язок з туристською правовою культурою. Доведено важливість формування правової культури в освітній системі, в контексті провадження туристської діяльності. Обгрунтовані підстави для підтвердження актуальності завдання з розвитку правової культури працівників туристської сфери

Doi: 10.37635/jnalsu.27(1).2020.58-70