Функції тактичних рішень у криміналістиці

Розглянуто поняття «функція» тактичних рішень у криміналістиці. Проаналізовано функції криміналістики та її окремих категорій. Акцентовано увагу на взаємозв’язку функцій криміналістики і функцій тактичних рішень. Наводиться класифікація функцій тактичних рішень виходячи із спрямованості тактичних завдань, що виникають у процесі розслідування, і розкрито їх сутність. Вказується, що при розслідуванні злочинів правильне визначення зазначених функцій сприяє оптимальному вибору тактичних рішень.