Гармонізація законодавства України про державний контроль безпечності харчових продуктів із законодавством ЄС

Стаття присвяченапроблемам гармонізації національного законодавства України про державний контроль безпечності харчових продуктів з відповідними вимогами законодавства ЄС. Розглядаються теоретичні та практичні виклики гармонізації законодавства на основі використання методу системного аналізу у поєднанні з методами діалектики та порівняльного аналізу. Зокрема, встановлено, що більшість положень законодавства України, що застосовуються до заходів контролю безпечності харчових продуктів не виходять за рамки того, що традиційно вважається в Україні держаним наглядом.Продемонстровано, що попри те, що безпечність харчових продуктів залежить від безпечності кормів, законодавство про харчові продукти та законодавство про корми доцільно розглядати як різні галузі законодавства замість того, щоб включати законодавство про корми до складу законодавства про харчові продукти. Особлива увага звертається на проблеми імплементації вимог законодавства ЄС в національне законодавство України, що виникають внаслідок поширення корупції в Україні. Стверджується, що поряд із боротьбою з корупцією правовими засобами також необхідно запроваджувати цифрові технології для запобігання корупції в системі державного контролю безпечності харчових продуктів. Звертається увага на те, що деякі вимоги законодавства ЄС про харчові продукти не зможуть ефективно застосовуватися в Україні до того часу поки інституційна спроможність компетентного органу, відповідального за безпечність харчових продуктів, буде не покращена, а також не буде побудована інфраструктура, необхідна для здійснення заходів державного контролю на кордоні. Крім того, належна реалізація європейського підходу до організації контролю безпечності харчових продуктів вимагає застосування деяких інструментів м’якого права, яких на даний момент не вистачає в Україні. Серед іншого, видання методичних настанов можна було б використовувати як інструмент м’якого права для роз’яснення деяких нових положень законодавства про державний контроль безпечності харчових продуктів.

Doi: 10.31359/jnalsu.29(2).2022.261-274