Гендерні вимірювання в системі координат публічного управління і адміністрування

Нині тривають конституційні реформи, спрямовані на розвиток демократичної правової держави та євроінтеграції. Рівні права та можливості для обох статей є одним із фундаментальних принципів демократії та поваги до особистості. Гендерна рівність пронизує всі положення Конституцій Киргизії та України. Фактично, Основний закон визначає гендерну стратегію для держави. Найважливішою лінією жіночого руху останніх років є лобіювання необхідних змін у законах та законопроектах, що стосуються гендерних питань. У дослідженні аналізуються деякі аспекти представництва жінок у діяльності державних органів в Україні та Киргизькій Республіці. У дослідженні представлені теоретичні та практичні думки, експертні оцінки щодо представництва жінок у правовій державі. Також вирішуються проблеми реформування законодавства та основ суспільних відносин з початку 1990-х років і до теперішнього часу, що призвело до переосмислення сутності гендерної рівності та сприяло активізації розвитку нових підходів до правове регулювання у даній предметній сфері. Під час аналізу було відзначено, що для виконання міжнародних зобов’язань щодо досягнення гендерної рівності у досліджуваних країнах були розроблені конституційні рамки та гарантії дотримання принципу рівності, що також конституйовано положеннями Основного закону Киргизстану Республіки та Конституції України

Doi: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.144-153