Герменевтичний аналіз джерел порівняльного історико-правового дослідження

Порівняльне правознавство застосовує широкий спектр методологічних прийомів для дослідження юридичних фактів і явищ як на макро­, так і на мікрорівні. Тому основна мета роботи полягає у визначенні специфіки герменевтичного аналізу джерел порівняльного історико­правового дослідження. Автором визначено співвідношення історичного і правового підходів при інтерпретації історичних пам’ятників, зроблено висновки про дуалістичний характер історико­правової герменевтики. З точки зору інструментального підходу до тлумачення історичних джерел аналізуються такі герменевтичні категорії, як «текст», «розуміння», «значення», «інтерпретація». Автором виділено такі форми пояснення смислу тексту, як логічний аналіз мови, діалог, структурний аналіз. В роботі наведено найбільш розповсюджені методи інтерпретації письмових документів, зокрема, культурно­історичний аналіз, психологічна реконструкція, аплікація тощо. Виокремлено найважливіші принципи герменевтичного тлумачення джерел компаративного історико­правового аналізу