Господарська діяльність, пов’язана з об’єктами підвищеної небезпеки, як предмет державного контролю (нагляду)

Об’єкти підвищеної небезпеки можуть призвести до небажаної ситуації техногенного чи природного характеру. Тому тема є актуальною для вивчення. Основна мета роботи полягає у дослідженні господарської діяльність, яка пов’язана з об’єктами підвищеної небезпеки, з точки зору предмета державного контролю (нагляду). Автором було проаналізовано теоретичні та практичні проблеми здійснення державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності, пов’язаної з небезпечними речовинами, факторами та джерелами небезпеки з урахуванням новацій чинного законодавства та практики його застосування в контексті процесів євроінтеграції. В результаті були обґрунтовані пропозиції щодо підвищення ефективності державного контролю у сфері господарської діяльності як засобу державного регулювання і забезпечення зазначеної діяльності та предмета державного контролю (нагляду). Також автором було розглянуто методику, що дозволяє оцінити ступінь небезпеки, масштаб, вид та сфери діяльності, наявність порушень у попередній діяльності суб’єктів господарювання, за виключенням новостворених організаційно-правових структур.