Громадські ради як консультативно-дорадчі органи при Президенті України

У статті розглядається актуальне питання, яке нині стає принциповим з погляду тих процесів, які відбуваються в Україні. Мова йде про участь громадськості в управлінні державою та прийнятті важливих рішень, що відповідає намаганням влади надати українській державі остаточного демократичного змісту. Визначено, що громадські ради є перспективною формою участі громадськості у вирішенні державних справ, незважаючи на обмеженість повноважень, які полягають у тому, що рішення громадських рад мають для Президента не обов’язковий, а лише рекомендаційний характер. Встановлено, що основною функцією консультативно-дорадчих органів при Президентові є залучення представників громадянського суспільства, наукових працівників, вчених, фахівців у конкретних сферах.