Громадянське суспільство: загальнотеоретичні підходи до визначення

У статті узагальнюються наведені в науці підходи до розкриття природи і сутнісних ознак громадянського суспільства в сучасних умовах. Автор обґрунтовує точку зору, згідно з якою найбільш повне уявлення про громадянське суспільство сьогодні надає підхід, що розкриває його як сферу вільної комунікації учасників суспільних відносин, в основі якої — не родинні зв’язки, а мета реалізувати певні спільні інтереси (політичного, соціального, економічного, культурного чи іншого характеру) поза інститутами публічної влади.