Ідея національно-державного відродження в суспільно-політичному житті України (кінець ХVIII – початок XX ст.)

У статті досліджено зміст та еволюцію ідеї українського національно-державного відродження у поглядах провідних громадських діячів, юристів, політичних партій на українських землях наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.