Інформаційне суспільство та його ознаки: теоретико-правовий аспект

У статті висвітлено фундаментальні ознаки інформаційного суспільства з теоретико-правової точки зору. Обґрунтовано взаємозв’язок інформаційного суспільства з громадянським суспільством, правовою, демократичною, соціальною державою, де спільною базовою основою є примат прав людини.