Інтернет‑лібертаріанство та інтернет‑етатизм в контексті інтернет‑прав людини

В роботі розглянуто проблему неузгодженості та дисбалансу між інтернет-лібертаріанством та інтернет-етатизмом з точки зору інтернет-прав людини. В роботі узагальнено протилежні фундаментальні позиції у питаннях балансу між правами і свободами людини та юридичними і фактичними можливостями державної влади щодо контролю інтернет-простору та його суб’єктів. Автор пропонує власний стислий опис названих парадигм, надає оцінку їхніх ключових ідей, пояснює їх на прикладах. Надана характеристика основних проявів дисбалансу між цими парадигмами, що мали місце в останні роки. Виокремлено найбільш недискусійні, помірковані постулати інтернет-лібертаріанства та інтернет-етатизму, аналізуються точки зору деяких науковців на досліджувані проблеми. Інтернет-лібертаріанство та інтернетпатерналізм – це парадигми, що склалися в результаті дискусійного розгляду питання можливостей державної влади щодо контролю інтернет-простору та його суб’єктів. Фундаментальні цінності, які репрезентуються цими парадигмами і ступінь втіленості яких на практиці залежить від балансу, – це свобода та безпека. В істотній залежності від вирішення цієї проблеми перебувають інтернет-права людини. Інтернетправа за своєю природою більше реалізуються через призму свободи, а інтернет-етатизм та інтернет-патерналізм є найбільшою загрозою для них. Однак, з іншого боку, необхідно визнати, що повноцінне існування інтернет-прав та користування ними потребує також і достатнього рівня безпеки в Інтернеті. Тому пошук балансу між вказаними парадигмами є вкрай необхідним для повноцінного функціонування екосистеми інтернет-прав людини. Пошуки балансу потребують виокремлення найбільш недискусійних, поміркованих постулатів інтернет-лібертаріанства та інтернет-етатизму, які можуть бути суміщені в інтегративному підході. На основі цього автор формулює пропозиції щодо побудови врівноваженого підходу, за якого був би досягнутий баланс між забезпеченням інтернет-прав і загальних прав людини та можливостями держави у сфері контролю елементів інфраструктури Інтернету