Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

У статті висвітлюються актуальні історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери, інформаційного суспільства та інформаційного права як сфери суспільних відносин, галузі науки та навчальної дисципліни наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в Україні, визначено основні етапи формування національного інформаційного законодавства та пріоритетні напрями історико-правових досліджень в інформаційній сфері.