Історіософія правового порядку: спроба загальноцивілізаційного дискурсу

Історіософія правового порядку – це спроба осягнути глибинні, універсальні процеси становлення правового впорядкування суспільної життєдіяльності. Різні епохи – космодіцея, теодіцея та антроподіцея правовопорядку знаменують собою поступ людської думки і суспільної практики. Цей підхід відкриває нові можливості осягнення правового розвитку України.