Комплексні галузі права: до постановки питання

У статті розглянуто теоретико-правові засади розвитку системи права України на сучасному етапі функціонування правової системи. У зв’язку з цим, зокрема, вивчено питання, пов’язані з необхідністю виділення нових галузей права. Акцентовано увагу на науковій дискусії з приводу виділення нових галузей у системі права та досліджено допустимість застосування теоретико-правової категорії «комплексна галузь права» для їх визначення.