Комплексний характер регіональної політики держави (господарсько-правовий аспект)

Статтю присвячено комплексному аналізу видів політик, які забезпечують реалізацію державної регіональної політики. Визначено ключові напрями державної регіональної політики, які у своєму механізмі досягнення поставлених перед ними завдань використовують господарсько-правові засоби. Установлено, що ефективність державної регіональної політики залежить від того наскільки вдалим буде комбінування всіх видів та напрямів політики, і в першу чергу їх засобів.