Конституційне будівництво в Україні за часів нової економічної політики (1921–1929 рр.)

У статті аналізуються норми Конституції УСРР 1919 р., яка діяла до середини 1920-х рр., з’ясовані причини, які обумовили необхідність внесення змін до цієї Конституції. Серед основних причин були такі обставини, як: накопичення досвіду державного будівництва в республіці на початку непу, утворення у 1922 р. Союзу РСР і входження до його складу УСРР, утворення у складі УСРР у 1924 р. Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки, зміни в адміністративно-територіальному устрої УСРР. Висвітлений процес підготовки проекту нової Конституції УСРР та з’ясовані причини відстрочки прийняття нової Конституції у 1927 р. Проаналізовані основні положення прийнятої ХІ Всеукраїнським з’їздом Рад у 1929 р. нової Конституції УСРР.