Конституційне право і теорія конституційного права України: теоретико-методологічні проблеми

У статті аналізуються теоретико-методологічні засади, закономірності та проблеми розвитку конституційного права і теорії конституційного права. Досліджуються їх сутність і зміни, складність їх багатовимірної системи і структури, загальні та спеціальні ознаки, методи, базові поняття та категорії.