Конституційні акти початку ХХ століття в історії конституційного процесу в Україні

У статті досліджується специфіка протікання конституційного процесу в Україні на початку ХХ ст. Автор аналізує конституційні акти даного періоду, визначає основні конституційні ідеї та принципи, які знайшли в них своє відображення. Особлива увага приділяється вивченню проектів конституції, які були розроблені видатними вітчизняними юристами і фахівцями. Охарактеризовано вплив тогочасних теорій конституційного права на формування і становлення традицій українського конституціоналізму.