Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття перша)

У статті досліджено основні елементи конституційно-правового статусу британського монарха. Зокрема, розглянуто сукупність конституційних ролей, які виконує британська королева в новітній час, а також прерогативи британського монарха. Основну увагу приділено специфіці реалізації політичних прерогатив та наявності в даному аспекті у королеви дискреційних повноважень. Розглянуто деякі фактори спричинення конституційних криз та характер поведінки в таких випадках британського монарха (наприклад, кризи, що викликані прийняттям законодавства і реалізація монархом права законодавчого вето, розпуск монархом Парламенту і призначення Прем’єр-міністра в умовах обрання на загальних виборах «підвішеного» Парламенту). Аргументовано позицію про те, що внаслідок позиції королеви Єлизавети ІІ за умов дії «нової» британської конституції монарша дискреція в аспекті реалізації королівських політичних прерогатив фактично нівельована.