Конституційний Суд України і його роль у конституційному процесі: досвід доби незалежності

У статті досліджено значення Конституційного Суду України в процесі конституційної модернізації в сучасній Україні. Автор аналізує стан та перспективи розвитку конституційного судочинства в Україні, визначає ключові проблеми, з якими стикається Конституційний Суд у ході своєї діяльності. Особливу увагу приділено характеристиці ролі Конституційного Суду у забезпеченні принципу верховенства Конституції. Обґрунтовуються пропозиції щодо удосконалення діяльності цього органу конституційної юрисдикції в Україні.