Конструкція зобов’язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів

У статті в контексті порівняльного права прав людини розглядаються різні підходи до зобов’язань держави у сфері прав людини в межах універсальної та регіональних систем правозахисту (зобов’язання поважати, захищати та забезпечувати здійснення прав людини, зобов’язання «належної сумлінності», негативні та позитивні зобов’язання держави). Доведено, що останнім часом спостерігаються зближення та взаємне визнання цих підходів, що має принципово важливе значення для вдосконалення механізму виконання таких зобов’язань держави на національному рівні, зокрема їх відображення у Національній стратегії у сфері прав людини.