Контроль у державі як складова соціальної системи

У статті надано загальну характеристику контролю над державною владою як різновиду соціального контролю, складового елементу механізму соціального управління. Установлено, що особливістю контролю над державною владою, яка відрізняє його від інших видів соціального контролю, є його здійснення виключно у правовій формі. Визначено ознаки контролю як форми юридичної діяльності.