Концептуальні міркування щодо впровадження навчальної дисципліни «Юридична техніка»

Аргументується потреба впровадження навчальної дисципліни «Юридична техніка» до стандарту вищої юридичної освіти. Розкривається стан впровадження юридичної техніки в навчальні плани вищих навчальних закладів та пропонуються структурні розділи, які повинні входити до навчальної дисципліни «Юридична техніка».