Криміналістичне дослідження особи корупціонера: напрями використання гомологічних даних

Проаналізовано проблеми криміналістичного дослідження особи корупціонера – одного з перспективних напрямів наукових пошуків у сфері криміналістичного забезпечення розслідування злочинів корупційної спрямованості (корупційних злочинів і злочинів, пов’язаних з корупцією). Встановлено перелік учасників злочинної події і кримінального провадження, криміналістичне дослідження яких є необхідним для ефективного розслідування злочинів корупційної спрямованості. Доведено, що використання криміналістично значущої інформації про особу (гомологічних даних) у ході розслідування корупційних злочинів сприяє вирішенню проміжних криміналістичних завдань і стратегічних завдань кримінального провадження в цілому. Розкрито сутність та основні напрями практичного і наукового рівнів використання гомологічних даних з криміналістичною метою.