Кримінальне процесуальне провадження: поняття та ознаки

У статті аналізуються теоретичні підходи до розуміння системи кримінального процесу та поняття «процесуальне провадження» як складової такої системи. На підставі дослідження наукових позицій теоретиків права виділені компоненти, що утворюють склад процесуального провадження. Аналіз сутнісних ознак кримінального процесуального провадження дозволив відмежувати його від інших споріднених понять, зокрема стадій кримінального процесу. Сформульована авторська дефініція «кримінальне процесуальне провадження».