Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя

Стаття присвячена дослідженню проблеми кримінально-правового розуміння поняття правосуддя. Виявлено, що існують «широкий» та «вузький» підходи до його розуміння. Так само було здійснено порівняння визначення даного терміна із поняттям «судочинство». У результаті цього було сформульовано родовий об’єкт злочинів проти правосуддя, а також здійснено поділ злочинів проти правосуддя на види (через видовий об’єкт).