Кримінометричний аналіз прийнятності корупції та умов формування ціни корупційної послуги

Абсолютно всі прояви корупції формально обумовлюються девіантною поведінкою осіб, котрі можуть бути віднесені до суб’єктів корупційних правопорушень. У той же час, в теоретичному контексті недостатньо дослідженим залишається питання про те, чому ж люди здійснюють корупційний злочин, не дивлячись на очевидний загальнолюдський осуд корупції та корупціонерів. Тому основна мета роботи полягає у кримінометричному аналізі прийнятності корупції та умов формування ціни корупційної послуги. Досягнути поставленої мети дозволили методи типологізації та кримінометричного моделювання. Встановлено, що кожній категорії державних службовців кореспондує певний рівень дисципліни та відповідальності, що відповідає важливості функцій, які виконують службовці відповідної категорії, і ризикам неправомірного ухилення від виконання ними цих функцій. В роботі визначено умови прийнятності корупції – умов, за наявності яких, відповідна девіантна поведінка зі всіма її ризиками, стає привабливою в очах потенційного суб’єкта корупційного злочину. Найважливішою умовою прийнятності корупційної моделі поведінки для особи, яка надає неправомірну корупційну вигоду, буде те, що ця вигода за своєю ціною і цінністю буде перевищувати, зокрема, час, витрачений нею на отримання публічної послуги корупційним чином, відповідні ризики тощо. У той же час, відповідна прийнятність корупційної моделі поведінки для особи, що приймає неправомірну корупційну вигоду, буде констатуватись завжди, коли ця вигода дорівнюватиме або ж перевищуватиме її корупційні очікування. Разом з тим, категорія «корупційне очікування» дозволяє, з одного боку, визначити множинні закономірності формування ціни корупційної послуги, а, з іншого – розробити дієву антикорупційну логіку, що застосовуватиметься державою у процесі запобігання та протидії корупції. Всі дії держави та органів державної влади повинні бути системними, скоординованими на досягнення однієї мети. Зазначені напрями модернізації антикорупційної політики на державній службі, які будуть позитивно впливати на її діяльність