Логіко-методичний аналіз завдань ТЗНПК

Перехід процесу оцінювання знань студентів з традиційних іспитів на тестові методи має багато позитивних моментів. Основна мета роботі полягає у логіко-методичному аналізі завдань тестів загальної навчальної правничої компетентності (ТЗНПК). Авторами було встановлено негативні моменти тестування. Встановлено, що це приводить до того, що тестове завдання може мати різні критерії рішення, які призводить до отримання суперечливих відповідей. Таким чином, замість обгрунтованного пошуку істини студенти повинні займатися вгадуванням: мислення респондентів спрямовано на рефлексію логіки укладачів тесту для вгадування відповіді. В статті проаналізовані ТЗНПК, які впроваджуються для відбору студентів на навчання в магістратурі за спеціальністю 081 «Право». Виявлено, що не усі тестові завдання стосуються лише тієї інформації, яку викладено в текстах; спростовано твердження про те, що вирішення тестових завдань не передбачає володіння якимись спеціальними предметними знаннями або термінологією; доведено, що ряд тестових завдань вимагає володіння логічними навичками та знанням науки логіки.