Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав

У статті аналізується проблематика визначення меж здійснення суб’єктивних цивільних прав. Розглядаючи суб’єктивні цивільні права в їх динаміці, автор приділяє значну увагу їх обмеженням та обтяженням, досліджує етимологію виникнення терміна «межі здійснення цивільних прав», його філософську складову. Значна увага приділяється розумінню терміна «межі здійснення суб’єктивних цивільних прав» та його трансформації в дореволюційний період, радянський період та на сучасному етапі розвитку українського цивільного права через призму діючого законодавства України. Автор наголошує на існуванні індивідуальних та загальних меж здійснення суб’єктивних цивільних прав, а також указує на відсутність єдиного підходу до розуміння категорії «межі здійснення суб’єктивних цивільних прав» у сучасній цивілістиці.