Міжнародні стандарти місцевого самоврядування в контексті євроінтеграційних процесів в Україні

У статті досліджені актуальні питання щодо дії міжнародних норм у системі правових основ місцевого самоврядування в Україні. Розглянуті ключові сучасні міжнародно-правові акти, що закріплюють основи та створюють засади щодо організації та функціонування місцевого самоврядування сучасних європейських держав. Визначені основні недоліки існуючого підходу щодо закріплення міжнародних стандартів місцевого самоврядування у внутрішньому законодавстві України. Розроблено низку принципових підходів, на яких має ґрунтуватися подальша політика нашої держави в цьому питанні. Аргументована необхідність проведення конституційної реформи: внесення змін або навіть створення принципово нового тексту Конституції, що має стати стрижнем для подальшої побудови на його основі не лише ефективного та спроможного місцевого самоврядування, а й усієї системи владно-суспільних відносин.