Міжнародно-правові стандарти правового забезпечення статусу працівників, які поєднують роботу з навчанням

У статті розглянуто міжнародно-правові стандарти правового забезпечення статусу працівників, які поєднують роботу з навчанням. Проаналізовано міжнародні документи стосовно цього питання. Зроблено висновок, що в законотворчій діяльності потрібно враховувати міжнародні стандарти в царині трудового права.