Міжнаукові зв’язки криміналістики

Розглянуто міжнаукові зв’язки криміналістики з природничими технічними та юридичними науками, з’ясовано її місце в системі наук. Показано вплив науково-технічного прогресу, змін у вітчизняному законодавстві на характер реалізації цих зв’язків. Висловлені пропозиції щодо шляхів розв’язання деяких дискусійних питань досліджуваної проблематики.